Romeinen
Inleiding
Inleiding

Overzicht brief aan de Romeinen
I Romeinen 1-8
Gods gerechtigheid uit geloof
(leerstellig gedeelte)
1. Romeinen 1:1-17 Inleiding
2. Romeinen 1:18-3:20 Noodzaak rechtvaardiging
Romeinen 1:18-32 De goddeloze heidenen
Romeinen 2:1-16 De eigengerechtigde volken
Romeinen 2:17-3:8 De Joden
Romeinen 3:9-20 Er is niemand die goed doet
3. Romeinen 3:21-5:11 Rechtvaardiging door geloof
Romeinen 3:21-26 De gerechtigheid van God
Romeinen 3:27-4:25 Alleen door geloof
Romeinen 5:1-11 Vrede met God
4. Romeinen 5:12-8:39 In Adam - in Christus
Romeinen 5:12-21 Twee families
Romeinen 6:1-7:14 Genade en wet
Romeinen 7:15-25 Ervaringen
Romeinen 8:1-39 In Christus geen veroordeling
II Romeinen 9-11
De plaats van Israël in Gods heilsplan
(historisch gedeelte)
Romeinen 9:1-33 De soevereiniteit van God
Romeinen 10:1-21 Het falen van Israël
Romeinen 11:1-36 Israël weer aangenomen
III Romeinen 12-16
De uitwerking in het christelijk leven
(praktisch gedeelte)
1. Romeinen 12:1-15:13 Christelijke verantwoordelijkheid
Romeinen 12:1-21 Dienst en leven
Romeinen 13:1-14 Verhouding tot de overheid
Romeinen 14:1-15:13 Sterken en zwakken
2. Romeinen 15:14-16:27 Tot besluit
Romeinen 15:14-33 De persoonlijke dienst van Paulus
Romeinen 16:1-27 Groeten en lofprijzing


Lees verder