Romeinen
Inleiding
Inleiding

Overzicht van de brief
I Romeinen 1-8

Gods gerechtigheid uit geloof (leerstellig gedeelte)
1. Rm  1:1-17             Inleiding
2. Rm  1:18-3:20        De noodzaak van de rechtvaardiging
            1:18-32            De goddeloze heidenen                 }
            2:1-16              De eigengerechtigde volken         } Allemaal zondaren
            2:17-3:8           De Joden                                           }
            3:9-20              Er is niemand die goed doet
3. Rm  3:21-5:11        De rechtvaardiging door geloof
            3:21-26            De gerechtigheid van God
            3:27-4:25         Alleen door geloof
            5:1-11              Vrede met God
4. Rm  5:12-8:39        In Adam - in Christus
            5:12-21            Twee families
            6:1-7:14           Genade en wet
            7:15-25            Ervaringen
            8:1-39              In Christus geen veroordeling

II Romeinen 9-11
De plaats van Israël in Gods heilsplan (historisch gedeelte)
Rm      9:1-33              De soevereiniteit van God
            10:1-21            Het falen van Israël
            11:1-36            Israël weer aangenomen

III Romeinen 12-16
De uitwerking in het christelijk leven (praktisch gedeelte)
1. Rm  12:1-15:13      Christelijke verantwoordelijkheid
            12:1-21            Dienst en leven
            13:1-14            Verhouding tot de overheid
            14:1-15:13       Sterken en zwakken
2. Rm  15:14-16:27    Tot besluit
            15:14-33          De persoonlijke dienst van Paulus
            16:1-27            Groeten en lofprijzing


Lees verder