1 Korinthiërs
Inleiding
Inleiding

Overzicht van de brief

Aanhef en dankzegging                                        (1 Korinthiërs 1:1-9)
Verdeeldheid en het kruis van Christus             (1 Korinthiërs 1:10-2:5)
De wijsheid van God en de Geest van God        (1 Korinthiërs 2:6-16)
De dienaar van God en zijn dienst                      (1 Korinthiërs 3:1-4:21)
Tucht in de gemeente                                            (1 Korinthiërs 5:1-6:11)
Het huwelijk                                                            (1 Korinthiërs 6:12-7:40)
Afgodenoffers                                                         (1 Korinthiërs 8)
De rechten en inzet van een apostel                    (1 Korinthiërs 9)
Waarschuwing tegen afval                                   (1 Korinthiërs 10:1-13)
De tafel van de Heer                                              (1 Korinthiërs 10:14-22)
Alles tot heerlijkheid van God                             (1 Korinthiërs 10:23-33)
Hoofdbedekking en haardracht                           (1 Korinthiërs 11:1-16)
Het avondmaal van de Heer                                (1 Korinthiërs 11:17-34)
De genadegaven                                                     (1 Korinthiërs 12:1-31)
De liefde                                                                   (1 Korinthiërs 13)
De gaven in de samenkomst                                 (1 Korinthiërs 14)
De opstanding                                                         (1 Korinthiërs 15)
Inzameling, reisplannen, vermaningen              (1 Korinthiërs 16:1-18)
Groeten                                                                    (1 Korinthiërs 16:19-24)


Lees verder