1 Korinthiërs
Inleiding
Inleiding

Overzicht van de brief

1. Aanhef en dankzegging (1 Korinthiërs 1:1-9)
2. Verdeeldheid en het kruis van Christus (1 Korinthiërs 1:10-2:5)
3. De wijsheid en de Geest van God (1 Korinthiërs 2:6-16)
4. De dienaar van God en zijn dienst (1 Korinthiërs 3:1-4:21)
5. Tucht in de gemeente (1 Korinthiërs 5:1-6:11)
6. Het huwelijk (1 Korinthiërs 6:12-7:40)
7. Afgodenoffers 1 Korinthiërs 8)
8. De rechten en inzet van een apostel (1 Korinthiërs 9)
9. Waarschuwing tegen afval (1 Korinthiërs 10:1-13)
10. De tafel van de Heer (1 Korinthiërs 10:14-22)
11. Alles tot heerlijkheid van God (1 Korinthiërs 10:23-33)
12. Hoofdbedekking en haardracht (1 Korinthiërs 11:1-16)
13. Het avondmaal van de Heer (1 Korinthiërs 11:17-34)
14. De genadegaven (1 Korinthiërs 12:1-31)
15. De liefde (1 Korinthiërs 13)
16. De gaven in de samenkomst (1 Korinthiërs 14)
17. De opstanding (1 Korinthiërs 15)
18. Inzameling, reisplannen, vermaningen (1 Korinthiërs 16:1-18)
19. Groeten (1 Korinthiërs 16:19-24)


Lees verder