2 Korinthiërs
Inleiding
Inleiding

Overzicht van de brief

1. Groet                                                                     (2 Korinthiërs 1:1-2)
2. Troost in de verdrukking                                  (2 Korinthiërs 1:3-11)
3. Verklaring van Paulus’ gedrag                        (2 Korinthiërs 1:12-2:17)
4. Het nieuwe verbond                                          (2 Korinthiërs 3)
5. De zwakheid van de dienaar en Gods kracht (2 Korinthiërs 4)
6. De rechterstoel van Christus                            (2 Korinthiërs 5:1-10)
7. De bediening van de verzoening                     (2 Korinthiërs 5:11-21)
8. Eigenschappen van Gods dienaars                 (2 Korinthiërs 6:1-13)
9. Het ongelijke juk                                                (2 Korinthiërs 6:14-7:1)
10. Paulus’ vreugde over bekering                      (2 Korinthiërs 7:2-16)
11. De genade van het geven                                (2 Korinthiërs 8-9)
12. Paulus verdedigt zijn apostelschap               (2 Korinthiërs 10-13:10)
13. Afscheidsgroet                                                  (2 Korinthiërs 13:11-13)


Lees verder